Inovativno Obrazovanje u ugostiteljstvu
Inovativno Obrazovanje u ugostiteljstvu

O projektu

Sažetak

Projekt CookingTour@Zadar pokreću Hotelijersko turistička i ugostiteljska škola Zadar, Područni ured HZZ-a i Punta Skala d.o.o., a kako bi s nezaposlenima, i za njih, kreirali pet novih obraz. programa: Kuhar specijalist dijetoterapije, Kuhar spec. mediteranske prehrane, Kuhar spec. Halal normativa, Art deco slastičar i Barmen/Koktel-majstor/Sommelier. Cilj je odgovoriti na potrebe ranjivih skupina i osnažiti ih za uključivanje na tržište rada inovativnim pristupima poučavanju s mnogo praktične nastave kod poslodavca, primjenom IKT-a i sadržajima za opće vještine u radnom okruženju.

Vrijednost projekta

1.991.754,10 kn (bespovratna sredstva 100%)

Nositelj/korisnik

Hotelijersko turistička i ugostiteljska škola Zadar

Partneri: 

 • Punta Skala d.o.o.
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Zadar

Trajanje projekta

24 mjeseca

Podaci o lokaciji projekta

 • Zadarska županija

Šifra i naziv projekta:

UP.02.2.2.03.0058 „CookingTour@Zadar – Inovativno obrazovanje u ugostiteljstvu „

Naziv natječaja:

Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva- UP.02.2.2.03 (Europski socijalni fond)

Ciljne skupine:

 • Prva ciljna skupina ovog projekta su nezaposleni, ranjive skupine na tržištu rada: Cilj je tijekom projekta osposobiti/usavršiti 45 nezaposlenih osoba: 37 mlađih od 25 g, 5 starijih od 54 g i 3 osobe s invaliditetom
 • Druga ciljna skupina je 20 stručnjaka iz turist.-ugost. Sektora (predavači HTUŠ-a i mentori praktične nastave iz Punta Skale)

Procijenjeni rezultati projekta:

 • Razvijeno 5 po mjeri dizajniranih Programa osposobljavanja i usavršavanja: 1) Kuhar specijalist dijetoterapije; 2) Kuhar specijalist halal normativa, 3) Kuhar specijalist mediteranske prehrane.4) Art deco slastičar i 5) Barmen/Koktel-majstor/Sommelier
 • 20 sudionika partnerskih ustanova ojačano inovativnim stručnim i pedagoškim znanjima
 • Realizirano studijsko putovanje u Italiju
 • 45 pripadnika ranjivih skupina uspješno završilo jedan od  5 ponuđenih programa osposobljavanja/usavršavanja te je tako ojačalo svoj status na tržištu rada
 • Nabavljena  oprema za partnerske ustanove te kreirani digitalni nastavni materijali za provedbu programa osposobljavanja/usavršavanja
 • Realiziran kulinarski show u svrhu promoviranja novostečenih znanja i vještina
lenta