Inovativno Obrazovanje u ugostiteljstvu
Inovativno Obrazovanje u ugostiteljstvu

Održano više edukacija u sklopu projekta Cooking Tour@Zadar

U našoj školi nastavljaju se aktivnosti u sklopu projekta Cooking Tour@Zadar te su održane sljedeće edukacije:

  • Edukacija „Inovativne metode poučavanja”
  • Edukacija „Uspješna komunikacija u organizaciji”
  • Edukacija „ Poduzetničke vještine”
  • Edukacija „Korištenje IKT u nastavi”